Oncofit

Oncofit is bewegen na de diagnose kanker. Kanker is voor u en uw omgeving een zeer ingrijpende ziekte. De behandeling van kanker is meestal langdurig en belastend. Uw lichamelijke conditie en kracht zijn waarschijnlijk achteruitgegaan. Dit kan zich onder andere uiten in vermoeidheid.

Vroeger werd bij deze aandoening en optredende moeheid vaak rust voorgeschreven. Rust heeft echter als bijwerking dat de conditie nog verder achteruitgaat. Tijdens de periode met chemotherapie en bestralingen kunt u al met dit programma beginnen om deze gevolgen tegen te gaan. Wetenschappelijk onderzoek leert dat gedoseerd bewegen tijdens en na de behandeling van een ziekte zoals kanker een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van conditie en kracht.

Bij Fysiotherapie Mierlo kunt u een beweegprogramma volgen dat ontwikkeld is voor patiënten die kankerpatiënten zijn of in het verleden kanker hebben gehad.

Dit programma heet Oncofit. Het is een groepsbehandeling van (ex)kankerpatiënten onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Dit beweegprogramma is gericht op het voorkomen of verminderen van fysieke problemen. Uw fysiotherapeut geeft u advies en begeleiding om uw kracht en conditie te verbeteren.

Het programma Oncofit bestaat uit drie onderdelen

1. Vooronderzoek: Eerst vindt er een intake plaats waarbij uw conditie en spierkracht getest worden. Samen met de fysiotherapeut stelt u een plan op welke doelen u wilt behalen.

2. Training: Vervolgens zal er een individueel beweegprogramma opgesteld worden dat optimaal is voor u. U traint twee maal per week onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut in een kleine groep. Onderdelen van dit programma zijn conditietraining op de fiets en de lopende band, krachttraining en bewegingsoefeningen.

3. Evaluatie: Regelmatig zal er een evaluatie plaatsvinden. De spierkracht en conditie worden dan gemeten om te kijken of uw doelstellingen zijn gehaald.

Deelname aan Oncofit

Om aan het beweegprogramma Oncofit te kunnen deelnemen, heeft u een verwijzing nodig. De kosten kunnen als u hiervoor aanvullend verzekerd bent vergoed worden.

Voor verdere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:
Fysiotherapie Mierlo
Telefoon: 0492-664915
E-mail: info@fysiotherapiemierlo.nl