Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna onopgemerkt. Maar bij sommige kinderen gaat dat niet vanzelf.
De motorische ontwikkeling kan langzamer gaan of afwijken van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.
Juist deze kinderen hebben meer oefening nodig om een vaardigheid onder de knie te krijgen en hebben baat bij een behandeling door een kinderoefentherapeut.

Kinderoefentherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie dat zich richt op het optimaal bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. Baby’s worden thuis in hun vertrouwde omgeving onderzocht en behandeld, peuters komen een aantal keren spelen met het spelmateriaal dat in de behandelruimte aanwezig is. Zo kan de kinderoefentherapeut het kind enerzijds observeren, anderzijds kan het kind vertrouwd raken met de therapeut en de omgeving, waarna het proces van onderzoek en behandeling spelenderwijs kan verlopen.

Schoolkinderen komen rechtstreeks naar de praktijk, waar de sfeer van de behandelomgeving is afgestemd op het kind. Bij deze kinderen wordt naast het onderzoek naar de motorische ontwikkeling ook aandacht besteed aan de relatie tussen de motorische problematiek en de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak-taal ontwikkeling en de spelontwikkeling. Middelbare scholieren worden verwezen naar de kinderoefentherapeut als er sprake is van een houdingsprobleem of een heel specifieke motorische vraag. De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt maar geeft ook voorlichting en advies aan ouders, leerkrachten en andere zorgverleners.

Kinderoefentherapie in Mierlo

Binnen Fysiotherapie Mierlo is Leonie Essens onze kinderoefentherapeut, meer informatie over Leonie vindt u hier.

Werkwijze

De kinderoefentherapeut heeft een intakegesprek met de ouder en onderzoekt het kind. Na dit gesprek en het onderzoek heeft de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van de motorische vaardigheden en specifieke problemen van het kind. De kinderoefentherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op waar de ouder nauw bij betrokken wordt. De huisarts, leerkracht en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van huisarts of specialist. Ook de kinderoefentherapeut is – net als de algemeen fysiotherapeut – rechtstreeks toegankelijk. Kinderoefentherapie is opgenomen in de basisverzekering van het zorgstelsel.