Basisschoolleeftijd

Basisschoolleeftijd

Basisschoolkinderen komen rechtstreeks naar de praktijk, waar de sfeer van de behandelomgeving is afgestemd op het kind. Bij deze kinderen wordt naast het onderzoek naar de motorische ontwikkeling ook aandacht besteed aan de relatie tussen de motorische problematiek en de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraaktaal ontwikkeling en de spelontwikkeling.

• motorische ontwikkelingsachterstand (problemen in de grove motoriek, angst voor bepaalde bewegingsvormen, houterig bewegen)

• problemen in de fijne motoriek (moeite met schrijven of met voorbereidend schrijven, dagelijkse handelingen zoals aan-uitkleden,veter strikken, maar ook moeite met balvaardigheden)

• ademhalingsproblemen (astma, cystic fybrosis of taaie slijmziekte)

• hersenbeschadiging (spasticiteit)

• neuromusculaire aandoening (spierziekte)

• juveniele reumatoide arthritis (jeugdreuma)

• posttraumatische stoornis /postoperatieve stoornis (situatie na een ongeval of operatie)

• houdingsafwijkingen, zoals scoliose, versterkte kyphose, hyper lordose en gewrichtshypermobiliteit

Schrijven is een belangrijk vak op de basisschool. In groep 3 moeten de kinderen dat in een relatief korte tijd onder de knie krijgen. Het leren schrijven is een ingewikkelde zaak. Een kind moet niet alleen de lettervorm leren, maar ook de juiste klank leren koppelen aan de vorm. De ‘b’ hoort bij ‘boom’ en de ‘d’ hoort bij ‘doos’. Er zijn heel wat letters, die veel op elkaar lijken! Kijken we naar de motoriek van het schrijven, dan moet een kind leren hoe je een potlood of pen vasthoudt om soepel de verschillende bewegingen van een letter te kunnen maken. Vervolgens leert een kind de juiste lettervorm en daarna wordt geleerd deze letter in de juiste grootte te schrijven tussen de goede lijnen. Daar is een goede oog- handcoördinatie en een goede zithouding voor nodig. Ondervindt het kind een probleem bij het schrijven, dan kan de kinderfysiotherapeut uitkomst bieden.

Hulpvragen

• mijn kind schrijft slordig

• mijn kind heeft moeite met bepaalde lettervormen

• mijn kind schrijft krampachtig en gespannen

• het schrijftempo van mijn kind is laag

• mijn kind houdt zijn pen op een vreemde manier vast

Samenwerken met de school

De kinderfysiotherapeut onderzoekt wat de oorzaak van het probleem is en wat hiervoor de beste oplossing is. Het motorische niveau van het kind wordt in kaart gebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van het bewegen en naar de leermogelijkheden van het kind. Is er sprake van een motorisch schrijfprobleem, dan is extra oefening noodzakelijk. Soms gebeurt dit met een gericht advies op school, soms is individuele therapie de beste oplossing. In overleg met de ouders, de leerkracht en natuurlijk ook het kind wordt een behandelplan gemaakt.