Certificering / Kwaliteit

Certificering / Kwaliteit

Certificering / Kwaliteit

Bij Fysiotherapie de Mierlo hechten veel waarde aan de professionele kwaliteit van de behandeling. Alle werkzame therapeuten binnen Fysiotherapie Mierlo staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF.NL) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Fysiotherapeuten die staan ingeschreven in dit register voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring en (bij)scholing en werken volgens de richtlijnen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Al sinds 1889 fungeert het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) als beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten uit diverse werkvelden. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Om dit te bereiken zijn onder andere gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen en een wettelijke klachtenprocedure ontwikkeld. Er is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en bij- en nascholing binnen de fysiotherapie.

Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF.NL) Het kwaliteitsregister is door het KNGF in het leven geroepen om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren. Naast het algemene register zijn er registers voor de verschillende specialisaties. Elke vijf jaar wordt bekeken of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan voor herregistratie.

BIG- register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen.

Artsenapothekersfysiotherapeutengezondheidszorgpsychologenpsychotherapeutentandartsen,
verloskundigen en verpleegkundigen opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep. Patiënten of cliënten die in het BIG-register kijken kunnen constateren dat de zorgverleners in het register bevoegd zijn. Door de vijfjaarlijkse herregistratie wordt deze bevoegdheid gewaarborgd. Zo blijft het register actueel.

Al onze medewerkers zijn in dit register ingeschreven en zijn bevoegd hun beroep uit te oefenen.

Onze praktijk is aangesloten bij:

• Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie

• Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

• Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg

• Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie binnen de Lymfologie

• Fysoptima,  het grootste landelijke netwerk van de betere fysiotherapiepraktijk

• Longnet

• Parkinsonnet

 Claudicationet

• Rugnetwerk ZuidOost Nederland

• NAH Fysionet Zuidoost Brabant

 

Onze praktijk is aangesloten bij: