Huisregels

Huisregels

Om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen heeft Fysiotherapie Mierlo huisregels opgesteld.

Bij het eerste bezoek dienen wij uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Per verzekeraar en per polis kan de vergoeding voor fysiotherapie verschillen. Kijkt u zelf goed na of u aanvullend verzekerd bent voor Fysiotherapie,  Fysiotherapie Mierlo draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Indien u een afspraak om welke reden dan ook wilt afzeggen of verzetten dient dit uiterlijk 24 uur voor de tijd van uw afspraak aan ons gemeld te worden. Annuleren is tot 24 uur van te voren kosteloos. Annuleert u binnen 24 uur dan kunnen wij het hele tarief bij u in rekening brengen.
Let op: niet- of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Wanneer u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.  Wij vragen u begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We proberen de wachttijd tot 10 minuten te beperken. Mocht het anders zijn stelt uw therapeut u hiervan op de hoogte.

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Fysiotherapie Mierlo behoudt zich het recht voor om personen die zich aanstootgevend gedragen te verwijderen uit het pand.

Fysiotherapie Mierlo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies hebben gehouden.

Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte. Fysiotherapie Mierlo is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.  In de praktijk mag niet worden gerookt. Huisdieren worden niet toegelaten in de praktijk.

Een ieder dient de persoonlijke hygiëne in acht te nemen. Bij gebruik van de oefenruimte dient u schone (sport)schoenen te dragen en een handdoek mee te nemen.

Fysiotherapie Mierlo heeft een klachtenprocedure. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Meer informatie hierover vindt u in de folder in de wachtkamer of via deze link op de website.

Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting ‘Bescherming Persoonsgegevens’ (WGBO).