Praktijkfolder

Praktijkfolder

Uw eerste bezoek en vervolgbehandelingen

Tijdens uw eerste bezoek proberen we inzicht te krijgen in uw klachten of de problemen van uw kind door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis hiervan stellen we in overleg met u een behandelplan op. In de vervolgbehandeling wordt gestart met de behandeling. Wij verzoeken u bij elke behandeling een handdoek (m.u.v. kinder-fysiotherapie) en het afsprakenkaartje mee te nemen.

Wat moet u doen als u verhinderd bent?

Indien u een afspraak om welke reden dan ook niet kan doorgaan dient dit uiterlijk 24 uur voor de tijd van uw afspraak aan ons gemeld te worden. Annuleren is tot 24 uur van te voren kosteloos. Annuleert u binnen 24 uur dan kunnen wij het hele tarief bij u in rekening brengen.
Let op: niet- of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Hoe is de betaling van de behandelingen geregeld?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst en declareren rechtstreeks naar de verzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering. Wij raden u daarom aan uw polisvoorwaarden na te kijken.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Indien het om een aandoening gaat die op de lijst “langdurige fysiotherapie”staat is de vergoeding onbeperkt.
Voor volwassenen is de vergoeding voor aandoeningen die op de lijst “langdurige fysiotherapie “ anders geregeld: vanaf de 21 ste behandeling worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen moeten dus uit de aanvullende verzekering vergoed worden.
Indien u niet verzekerd bent, ontvangt u van ons een nota. De tarieven die wij hanteren hangen in de wachtkamer of vindt u hier. De betalingsvoorwaarden kunt u inzien bij de receptie.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Mierlo zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister fysiotherapie NL. Alle fysiotherapeuten voldoen aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing en handelen volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
Fysiotherapie Mierlo is aangesloten bij FysOptima, een landelijk kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Continue aandacht voor kwaliteit, zowel op gebied van de praktijk-voering als op de dienstverlening en behandelingen zijn belangrijke kenmerken van alle aangesloten praktijken.

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij zijn benieuwd naar u ervaringen met onze praktijk en onze fysiotherapeuten. Of u nu tevreden of minder tevreden bent, uw oordeel biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van de praktijk verder te ontwikkelen en u beter te adviseren, behandelen en begeleiden.
Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. Het onderzoek is volledig anoniem en handelt volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Graag vragen wij u deel te nemen aan dit onderzoek.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld. U kunt deze huisregels vinden in de wachtkamer en via deze link.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u ergens een klacht over of bent u niet tevreden over uw behandeling, dan horen wij dit graag van u. In overleg kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken. Indien dit echter niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF. De folder ‘ Een klacht over uw fysiotherapeut’ vindt u in de wachtruimte van onze praktijk of via deze link